Background
19.02.2024 / ETTIC

19.02.2024 / ETTIC

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu hususunda faaliyet gösteren ve Odamız Başkanı Sayın Livio Manzini'nin yer aldığı ETTIC kuruluşu Brüksel'e gerçekleştirdiği seyahatin detaylarını, gümrük birliği hususundaki gelişmeleri görüştüğü bir toplantıda buluşmuştur. Toplantıya ayrıca Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Ekonomi Bölümü Başkanı Dominik Olewinski de yer almıştır.