Background
21.02.2024/Dahilde İşleme Rejimi

21.02.2024/Dahilde İşleme Rejimi

Odamız üyesi Analiz Gümrük Müşavirliği iş birliği ile zoom programı üzerinden “Dahilde İşleme Rejimi” konulu bir webinar düzenlemiştir.

Konuşmacı: Emriye Kurt – Dahilde İşleme Uzmanı

İçerik:

  • Dahilde İşleme Rejimine Giriş
  • DİR Uygulamalarının İşletmelere Sunduğu Avantaj ve Faydalar ile Riskler
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi Uygulamaları ve Mevzuat
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yurtiçi Alımlar
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Eşdeğer Eşya Uygulaması
  • Teminat Uygulamaları
  • Telafi Edici Vergi Uygulamaları
  • Geri Gelen Eşya Uygulamaları
  • Asıl İşlem Görmüş, İkincil İşlem Görmüş Ürün, Fire Ayrımı ve Uygulamaları
  • Dahilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması Halleri ve Uygulanacak Müeyyideler