Background
Genel Kurul Toplantı Duyurusu 24.04.2024

Derneğimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilk toplantı tarihi 15.04.2024, Pazartesi günü saat 11.00’da, Odamız Merkezi’nde (Meşrutiyet Cad. No:75 Tepebaşı / Beyoğlu) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere belirlenmiştir. Belirtilen günde çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı kat’i olarak 24.04.2024 Çarşamba günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı’nı takiben aynı salonda bir kokteyl düzenlenecektir.

Odamız Tüzüğü gereği Genel Kurul Toplantısı’na sadece 2024 yılı aidatını ödemiş olan üyelerimiz katılabilecektir.

Katılımınızı 15.04.2024 tarihine kadar Odamızdan Betül Yıldız’a betul@cciist.com e-posta adresi üzerinden bildirmenizi rica eder, görüşmek ümidiyle saygılarımızı sunarız. 

GÜNDEM

Açılış ve Divan Kurulu’nun seçimi

2023 yılı Faaliyet Raporu’ nun okunması ve gelir-gider, bilanço tablosunun onaylanması

Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası

Dernek Tüzüğündeki 4., 7., 9., 10., 12., 15., 17., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 27. ve 29. maddelerinde mevzuata uygun olarak düzenleme ve güncellemelerin yapılmasının onaylanması

2024-2027 dönemi için Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi

2024 yılı tahmini gelir-gider bilanço tablosunun müzakeresi ve onaylanması

Dilekler ve kapanış