Background

Üyelik

Odamız Üyesi olmak için gerekli belgeleri aşağıda dikkatinize sunuyoruz. Üyeliğe başvuru durumunda, ekteki formu doldurmanızı ve firmanıza ait aşağıda belirtilen evraklardan birer adet hazırlayıp tarafımıza iletmenizi rica ediyoruz.

Üye Bilgi Fişi
• Faaliyet Belgesi
• İmza Sirküleri
• Kuruluşunuzla ilgili Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya fotokopisi
• Bağlı bulunduğunuz Ticaret Odası Sicil Kaydı fotokopisi
• Vergi Levhası (En son onaylanmış)
• Odamıza karşı mesul olacak bir yetkilinizin nüfus cüzdanı fotokopisi
• Sorumlu kişinin 1 adet vesikalık fotoğrafı
• Etik Kod Yönetmeliği( her sayfası kaşe ve imzalı olmalıdır.)

Odamıza üye olma şartları :

• Kayıt ücreti   :150 Euro (Bir kereye mahsus olmak üzere)
• Senelik aidat :150 Euro  (2024)
• Toplam: 300 Euro

Yukarıda belirtilen tutarı, Odamız veznesine nakit olarak ödeyebilir ya da Yapı Kredi Bankası / Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu 410) nezdindeki TL (313 64 519 - IBAN NO (TL):  TR24 0006 7010 0000 0031 3645 19) ya da Euro (313 64 624 -  IBAN No (Euro): TR02 0006 7010 0000 0031 3646 24) hesaplarından birine havale yoluyla gönderebilirsiniz.